Gipsarski radovi

Gipsarski radovi

Proizvodi od gipsa su ekoloski i najpogodniji za stanovanje.
U gipsarske radove spadaju sve vrste unutrasnje dekoracije prilikom kojih se koristi gips.
Poseban deo gipsarskih radova su spusteni plafoni i pregradni zidovi.
Gipsarske radove izvodimo najsavremenijim alatima Knauf i Rigips sistemom suve gradnje, postujuci sve standarde.

 •  spusteni plafoni sa gips karton plocama
 • oblaganje potkrovlja
 • oblaganje zidova gips karton plocama
 • izrada dekorativnih elemenata
 • kaskade, skrivena svetla

Cenovnik Gipsarskih radova

 1. Lepljenje ploča na zidove – suvo malterisanje m2 8€
 2. Termo i zvučno izolaciono oblaganje zidova sa metalnompotkonstrukcijom m2 15-18€
 3. Oblaganje plafona sa potkonstrukcijom m2 15€
 4. Oblaganje potkrovlja sa potkonstrukcijom m2 20€
 5. Spušteni plafoni sa potkonstrukcijom u dva pravca m2 15€
 6. Vlagootporni spušteni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom m2 15€
 7. Spušteni lučni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom m2 28€
 8. Spušteni armstrong plafoni 60×60 sa metalnom potkonstrukcijom m2 15-25€
 9. Pregradni zidovi 50/75 sa metalnom potkonsrtukcijom jednoslojno obloženom gips-karton pločom 12.5 mm m2 18-22€
 10. Pregradni zidovi 50/100 sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom gipskarton pločom 12.5 mm m2 20€
 11. Pregradni zidovi 50+50/155 za veliku zvučnu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom m2 30€
 12. Pregradni zakrivljeni zidovi sa metalom potkonstrukcijom sa obostranim oblaganjem m2 35€
 13. Spušteni plafoni otporni na požar sa metalnom potkonstukcijom m2 18-22€
 14. Pregradni zidovi otporni na požar 75/100 sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom m2 20-24€
 15. Instalacioni vlagootporni pregradni zid 75/125 dvoslojno obložen m2 30-35€
 16. Kaskadne ivice plafona po dužnom metru (svaki lom plafona) m 6€

Sve cene su orijentacionog karaktera.

Konačna cena se formira prema kvadraturi, mestu objekta i drugim faktorima u konkretnom slučaju.

U cenu radova su uračunati materijal i ruke.

Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.
Cene pojedinih radova zavise od proizvodjača materijala ili dodatnih detalja izvodjenja radova.

 

Translate »